Wat kan Op Hoogte (op aanvraag)?

Bergwandeltochten en expedities begeleiden.

Meerdaagse bergwandeltochten en expedities plannen en ontwikkelen.

Voorzien in kennisoverdracht van tochtplanning, en -organisatie, oriëntatie & navigatie, uitrusting & materialen, veiligheid en risico-inschatting, bewegen door bergachtig terrein, overnachten en kamperen, duurzaamheid, flora, fauna en het bergleven.

Ondersteuning leveren bij de begeleiding van groepen in de bergen, bv. tijdens trainingen, groepsreizen, schoolexcursies of educatieve bergvakanties.

What does ‘Op Hoogte’ do?

Guide mountain treks and expeditions.

Plan and develop mountain treks and expeditions.

Provide knowledge transfer of tourplanning, and -organization, orientation & navigation, equipment & materials, mountain safety, risk assessment, movement in mountain terrain, overnight hut stays and camping, sustainability, flora, fauna and mountain culture and life.

Provide support in guiding groups in the mountains, e.g. during company training programs, group travel, school excursions or educational mountain holidays.

%d bloggers liken dit: