“Vast and majestic, mountains embrace your shadow;

broad and deep, rivers harbor your voice.”

T’ao Ch’ien (365-427 B.C.)

Wat is Op Hoogte?

Op Hoogte is de bedrijfsnaam voor mijn activiteiten als bergwandelgids. Als vrijwilliger begeleid ik bergwandeltochten voor de NKBV, ben ik gediplomeerd Mountain Leader in het Verenigd Koninkrijk en actief voor verschillende Nederlandse reisorganisaties. Op deze site deel ik ervaringen over bergtochten en de opleiding tot UIMLA-gids en kunt u contact met mij opnemen als u van mijn diensten gebruik zou willen maken.

What is Op Hoogte?

Op Hoogte (i.e. On High Ground) is the company name for my activities as a mountain walking guide. As a volunteer I guide mountain treks for the NKBV (Dutch Alpine Association). I am also a certified Mountain Leader in the United Kingdom and working for various Dutch travel companies. On this site I share experiences about mountain tours and UIMLA guide training and you can contact me if you would like to use my services.

Wat kan Op Hoogte (op aanvraag)?

Bergwandeltochten en expedities begeleiden.

Meerdaagse bergwandeltochten en expedities plannen en ontwikkelen.

Voorzien in kennisoverdracht van tochtplanning, en -organisatie, oriëntatie & navigatie, uitrusting & materialen, veiligheid en risico-inschatting, bewegen door bergachtig terrein, overnachten en kamperen, duurzaamheid, flora, fauna en het bergleven.

Ondersteuning leveren bij de begeleiding van groepen in de bergen, bv. tijdens trainingen, groepsreizen, schoolexcursies of educatieve bergvakanties.

What does ‘Op Hoogte’ do?

Guide mountain treks and expeditions.

Plan and develop mountain treks and expeditions.

Provide knowledge transfer of tourplanning, and -organization, orientation & navigation, equipment & materials, mountain safety, risk assessment, movement in mountain terrain, overnight hut stays and camping, sustainability, flora, fauna and mountain culture and life.

Provide support in guiding groups in the mountains, e.g. during company training programs, group travel, school excursions or educational mountain holidays.

Tochtenblog

IML Winter Training

Bij -10 en flinke wind op een spiegelgladde parkeerplaats in de duisternis, staan we onder het geraas van een paar sneeuwkanonnen onze spullen om te hangen: duffels, rugzakken, sneeuwschoenen, , bergschoenen, stokken, etc. Even later knerpt de vertrouwde sneeuw onder mijn voeten, het duurt niet lang voordat de hartslag oploopt, als we vol verwachting met …

Over

Ik ben Christophe, de mens achter Op Hoogte. Tijdens een kampeertrektocht in de ongerepte Pyreneeën in 2001 liet het verlangen naar de bergen mij niet meer los. Ik ging lopend, rennend, klauterend en op sneeuwschoenen op pad naar alle uithoeken van Europa en na jaren als vrijwilliger bergtochten te hebben begeleid bij Spring Reizen en de NKBV ben ik naar een professionele beroepskwalificatie toe gaan werken.

Relevante cursussen die ik door de jaren heen volgde: